Nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření nebezpečné nákazy

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 15. 02. 2024

 
 
 
Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Kraj Vysočina
Rantířovská 22, 586 05 Jihlava
 
Nařízení Státní veterinární správy
 
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 veterinárního zákona a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat (právní rámec pro zdraví zvířat), v platném znění, nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu, (Nařízení Komise 2020/687), a v souladu s ustanovením § 75a odst. 1 a 2 veterinárního zákona nařizuje tato
 
mimořádná veterinární opatření
 
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy
 
Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána za základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. 737011 Vaneč (okres Třebíč) a v k.ú. 790214 Častotice (okres Třebíč).
 
Kompletní znění nařízení je k dispozici na stránkách Stární veterinární správy - https://espis.svscr.cz/eDeska/download.jsp?idPriloha=61332
 
Formulář pro hlášení chovu drůbeže - ke stažení zde
 
Úřední deska od: 15. 02. 2024                                         Úřední deska do: 04. 03. 2024