Úřední deska

Informace pro obyvatele napojené na kanalizaci pro veřejnou potřebu

Obecní úřad Naloučany – informace pro obyvatele napojené na kanalizaci pro veřejnou potřebu

Na čistírně odpadních vod (ČOV) Naloučany – Ocmanice dochází opakovaně k nátoku závadných látek, které způsobují závažné provozní problémy na čistírně a zvýšené náklady na provoz zařízení. S cílem zjistit producenta těchto závadných látek probíhá na kanalizacích obou obcí a na přítoku do ČOV monitoring odpadních vod. Dne 15. 9. 2023 byl odebrán další vzorek odpadních vod s černým zbarvením, který překračuje limity kvality stanovené Kanalizačním řádem.

Vzhledem k tomu, že viník prozatím nebyl zjištěn, informujeme tímto obyvatele napojené na kanalizaci pro veřejnou potřebu s požadavky platné legislativy o tom, co je možno do kanalizace vypouštět.Pro kanalizace je zpracován „Kanalizační řád“, který byl schválen podle § 14 zákona č. 274/2001 Sb., rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu. Ten stanovuje, že do stokové sítě veřejné kanalizace  nesmějí vniknout následující závadné látky, které nejsou odpadními vodami (podle přílohy č. 1 zák. 254/2001 Sb.) – mimo jiné jsou to hlavně: kejda a močůvka, pesticidy, insekticidy, jedy, hnojiva, obsahy starých septiků, omamné látky, žíraviny, ropa a ropné látky. Dále do veřejné kanalizace nepatří zbytky potravin, hygienické potřeby – pleny, vlhčené ubrousky atd.

Dále do kanalizace nepatří:
·         biologický odpad, odpady z kuchyňských drtičů, včetně zbytků jídel, ovoce, zeleniny a dalších potravin
·         tuky, oleje z aut, fritovací oleje z domácností
·         veškeré hygienické potřeby na bázi textilních látek
·         chemikálie, staré barvy, ředidla, kyseliny, detergenty, hydroxidy, roztoky neznámého původu, lepidla, zbytky čisticích prostředků, obsah baterií a ostatní nebezpečné látky, mazadla, oleje a ropné látky
·         staré domácí i zahradní chemikálie, radioaktivní, infekční a karcinogenní látky
·         veškeré léky a léčiva
·         odpadní vody z chlévů, maštalí, volných stání pro dobytek apod.
·         dešťové vody, přepady ze studní, jímek, sklepů, povrchové a drenážní vody apod.

Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel) v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno (§ 10 zákona č. 274/2001 Sb.) a podléhá sankcím podle § 32, § 33, §34 zákona č. 274/2001 Sb.

Pokud bude producent vypouštěných závadných látek zjištěn, ponese odpovědnost za způsobené škody a zvýšené náklady na monitoring a na provoz kanalizace a ČOV Naloučany – Ocmanice.

Dle Smlouvy na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod a „Všeobecných podmínek dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod“, je ze strany dodavatele možno za vypouštění závadných látek nebo látek, které dle kanalizačního řádu nejsou odpadními vodami, účtovat odběrateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý zjištěný druh takovéto látky. Mimo to je nárok na uhrazení nákladů spojených se zjišťováním porušení povinností dle „Všeobecných podmínek dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod“ při odvádění a čištění odpadních vod, způsobené vypouštěním závadné látky.

Pokud nebude zjištěn zdroj a viník vypouštění závadných látek do kanalizace, bude o této skutečnosti informován příslušný odbor životního prostředí, který může uložit pokutu do 50.000,- Kč podle § 32 – 34 zákona č. 274/2001 Sb.


| Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 19. 09. 2023 | 515 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace