Úřední deska

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatřen obecné povahy - Územní plán Naloučany

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

ÚZEMNÍ PLÁN NALOUČANY

Zastupitelstvo obce Naloučany po projednání návrhu Územního plánu Naloučany (dále jen „ÚP“) odborem výstavby a územního rozvoje Městského úřadu Náměšť nad Oslavou (dále jen „pořizovatel“) v samostatné působnosti vydalo na svém zasedání dne 2. 3. 2023 opatření obecné povahy

ÚZEMNÍ PLÁN NALOUČANY

týkající se k.ú. Naloučanypodle § 6 odst. 5 písm. c) a za použití § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a dále podle § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění vyhlášek č. 458/2012 Sb., č. 13/2018 Sb. a č. 418/2022 Sb. a také dle § 171, § 172 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

Zastupitelstvo obce mimo jiné ověřilo dle § 54 odst. 2 stavebního zákona soulad ÚP s Politikou územního rozvoje ČR, se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina, se stanovisky krajského úřadu a dotčených orgánů. Zastupitelstvo obce dále souhlasilo s vyhodnocením výsledků projednání ÚP způsobem uvedeným v odůvodnění pořizovatele, které je součástí opatření obecné povahy.

Vzhledem k rozsahu a členění opatření obecné povahy na grafickou a textovou část není možné vyvěsit na úřední desce jeho úplné znění. Je možné do něj nahlížet:

- na Městském úřadu Náměšť nad Oslavou – odboru výstavby a územního rozvoje,

- Obci Naloučany

- způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Náměště nad Oslavou → Plánovací dokumenty → Územní plány a zastavěná území → Naloučany → „Návrh nového Územního plánu Naloučany k vydání“.

Opatření obecné povahy - Územní plán Naloučany nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu.

Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze dle § 174 odst. 1 správního řádu posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření obecné povahy.

Současně se tímto potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 25 odst. 2 správního řádu.       

V Naloučanech 23. 03. 2023

Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany

Vyvěšeno na úřední desce dne:              Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:

 

23.03.2023                                           23.03.2023

Sejmuto dne:                                        Sejmuto z elektronické úřední desky dne:

 

| Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 23. 03. 2023 | 607 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Červen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace