Úřední deska

Informace o výsledcích odpadového hospodářství obce Naloučany za rok 2021

Informace o výsledcích odpadového hospodářství obce Naloučany za rok 2021

V souladu s § 60 odst. 4 zákona o odpadech informujeme o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu za rok 2021.1.    ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V OBCI

Zastupitelstvo obce Naloučany se na svém zasedání dne 22. 10. 2019 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).

 Sběr a svoz využitelných složek komunálního odpadu

Sběr a následný svoz k využití probíhal pomocí zvláštních sběrných nádob (kontejnerů), umístěných na několika místech v obci, a to u obecního úřadu a proti domu č.p. 15. Zahrnuje tyto složky komunálního odpadu: plasty včetně nápojových kartonů, papír, sklo a kovy. Jedlé oleje a tuky jsou odevzdávány pracovníku obce a skladovány v 50 l sudech v budově Obecního úřadu, odkud jsou pravidelně odváženy. Svoz bioodpadu probíhá pomocí zvláštních sběrných nádob o objemu 240 l v intervalu 1 x za 14 dní (od dubna do listopadu) nebo jednou měsíčně (od prosince do března) a pomocí velkoobjemových kontejnerů se svozem na vyzvání při jejich naplněnosti. Taktéž je možnost využít služeb sběrného dvora ve městě Náměšť nad Oslavou.

Svoz směsného komunálního odpadu

Svoz směsného (netříděného) odpadu k odstranění uložením na skládku probíhá pomocí sběrných nádob o objemu 120 l nebo 240 l, které jsou sváženy od jednotlivých domů. V roce 2021 probíhal v intervalu 1 x za 14 dní. Svoz a odstranění směsného odpadu je v obci zpoplatněn v rámci poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 440,- Kč na poplatníka za rok. Od roku 2022 je v obci poplatek za obecní systém odpadového hospodářství ve výši 660,- Kč na poplatníka za rok. Taktéž je možnost využít služeb sběrného dvora ve městě Náměšť nad Oslavou.

Sběr dalších složek komunálního odpadu

Sběr a svoz dalších složek komunálního odpadu, např. nebezpečné odpady, elektro odpadu (vysloužilé elektrospotřebiče), velkoobjemový odpad, pneumatiky, apod., jsou řešeny 2x ročně mobilním svozem v předem avizovaných termínech nebo je lze odevzdávat ve sběrném dvoře ve městě Náměšť nad Oslavou.

Možnosti prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu

Vzniku komunálních odpadů lze účinně předcházet uplatňováním environmentálně příznivého přístupu, který může zahrnovat například:

- nahrazení jednorázových obalů opakovaně použitelnými obaly při nákupu některých komodit (zejména potraviny a drogerie),

- odevzdávání některých výrobků (např. oděvů) k opětovnému využití,

- využití biologicky rozložitelných složek odpadu při domácím kompostování.

 

2.    VYPRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ ODPADŮ

V roce 2021 bylo v obci Naloučany vyprodukováno celkem 97,617 tun odpadu.

K 01.01.2021 měla obec 167 obyvatel (údaj ČSÚ).

Kód odpadu

Název odpadu

Množství [t]

130208

Jiné motorové, převodové a mazací oleje

0,015000

150110

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

0,303000

170107

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

19,272000

170405

Železo a ocel

1,260000

170603

Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

0,003000

200101

Papír a lepenka

1,991520

200102

Sklo

2,742306

200125

Jedlý olej a tuk

0,012000

200126

Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25

0,260000

200127

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

0,160000

200139

Plasty

4,273980

200140

Kovy

0,052900

200201

Biologicky rozložitelný odpad

46,476000

200301

Směsný komunální odpad

14,277000

200307

Objemný odpad

6,519000

 

3.    NÁKLADY NA PROVOZ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Náklady na sběr odpadu

Komunální odpad

112.206,- Kč

BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad)

36.608,- Kč

Papír

10.520,- Kč

Plast

46.622,- Kč

Sklo

5.635,- Kč

Kovy

0,- Kč

Sběrné dvory

23.298,- Kč

Nebezpečné odpady

15.525,- Kč

Objemné odpady

0,- Kč

Stavební odpad

12.670,- Kč

Celkem

263.084,- Kč

 

Investice do kontejnerových stání na tříděný odpad

Kontejnerová stání na tříděný odpad

35.090,- Kč

Kontejnery na tříděný odpad

28.556,- Kč

CELKEM

63.646,- Kč

 

Příjmy v OH v roce 2021

Příjmy z poplatků od občanů (celkem)

73.700,- Kč

Platby kolektivního systému EKO-KOM

34.371,50 Kč

Platby za zpětný odběr elektrozařízení (od kolektivních systémů celkem)

0,- Kč

Výnosy z prodeje druhotných surovin (železo….)

3.500,- Kč

CELKEM

111.571,50 Kč

 

Obec Naloučany své odpadové hospodářství v roce 2021 dotovala částkou 151.512,50 Kč (bez započtení investic).

 

4.    Předcházení vzniku odpadů

Předcházení vzniku odpadů je prevencí v odpadovém hospodářství. Cílem je snižování množství odpadů. Předcházením vzniku odpadů můžeme konkrétně ušetřit spoustu surovin, energie a snížit spotřebu.

Rady a typy, jak je možné odpadu přecházet a chovat se zodpovědně k přírodě a životnímu prostředí:

a.    Nejlepší odpad je ten, který nevznikne

b.    Nekupujte balenou vodu a šetřete vodou

c.    Nakupujte co nejvíce bezobalově

d.    Kompostujte

e.    Neplýtvejte

f.     Používejte věci co nejdéle

g.    Používejte bazary, re-use centra, swapy, second-handy, charitativní organizace

h.    Hledejte ekologicky šetrnější varianty

i.      A hlavně při spotřebě, konzumaci a při tvorbě odpadů přemýšlejte

j.      Používejte přírodní kosmetiku a ekologické prostředky na mytí nebo si vyrobte vlastní

k.    Choďte pěšky, jezděte na kole, kdykoliv je to možné

l.      Šetřete energií a papírem

m.   Využívejte místní a lokální výrobky, produkty a potraviny

n.    Věci opravujte a omezte nákup nových výrobků

o.    Investujte do kvality

p.    Zkuste si vypěstovat vlastní zeleninu a ovoce

q.    Látkové utěrky a ručníky jsou velmi funkční, omezte používání jednorázových plastových a papírových výrobků

Více najdete na  https://www.esko-t.cz/predchazeni-vzniku-odpadu/


| Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 18. 06. 2022 | 2310 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Duben  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace