Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 859 nalezených)Úřední deska

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina, dne 12. května 2015 od 10.00 hod

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina, které se uskuteční dne 12. května 2015 od 10.00 hod v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina. Program jednání naleznete zde.


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 30. 04. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Veřejná vyhláška Finančního úřadu Kraje Vysočina

Finanční úřad pro Kraj Vysočina
Tolstého 2
586 01 JIHLAVA

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

oznámení o zpřístupnění hromadných předpisných seznamů daně z nemovitých věcí na rok 2015 k nahlédnutí ode dne 30.04.2015 do dne 01.06.2015 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina, podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Kompletní znění vyhlášky je k dispozici zde (po kliknutí se dokument otevře).


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 28. 04. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Celkové vyúčtování všech položek kalkulovaných do ceny vodného a stočného

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč jako provozovatel vodovodu, resp. kanalizace ve Vaší obci, příp. její části, je povinna dle § 36, odst. 5 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění (dále jen Zákon) zveřejnit úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné v předchozím roce. Za úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek kalkulovaných do vodného a stočného jsou považovány souhrnné informace o všech skutečných ekonomicky oprávněných nákladech, dosaženém zisku a skutečném objemu vody pitné a vody odpadní (po kliknutí se dokument otevře) v takovém členění, které je uvedeno v příloze č. 20 vyhl. č. 428/2001 Sb. v platném znění, kterou se provádí Zákon.


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 28. 04. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 22. 4. 2015 v 19:00 hod

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)

 


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 15. 04. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 23. 3. 2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 23. 3. 2015


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: administrator | Vydáno dne 05. 04. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství

 Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

 


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 01. 04. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 23. 3. 2015 v 19:00 hod

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)

 


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 16. 03. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Usnesení Městského soudu v Brně, ze dne 6. 3. 2015, č.j. 60 D 454/2010 - 560 - dražební vyhláška

Na žádost Městského soudu v Brně, Polní 39, 608 01 Brno, zveřejňujeme tímto jeho usnesení ze dne 6. 3. 2015, č.j. 60 D 454/2010 - 560, dražební vyhlášku, ve věci řízení o dědictví po Jiřím Haeringovi, nar. 20. 8. 1945, posl. bytem Brno, Grohova 22, zemř. dne 27. 3. 2010.

Tento dokument je možno shlédnout zde (po kliknutí se dokument otevře).


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 12. 03. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Lesní hospodářská evidence za rok 2014

Nařízení č. 995/2010 ukládá hospodářským subjektům (v ČR představované vlastníky pozemků a dřevin na nich rostoucích, pokud jsou předmětem těžby a uvádění na trh, a dovozci ze zemí mimo EU) povinnost založit a udržovat tzv. systém náležité péče.

Tento dokument musí zahrnovat tyto 3 prvky (viz čl. 6 Nařízení):

  • přístup k informacím, které se týkají dodávek dříví na trh,
  • posouzení rizik uvedení nezákonně vytěženého dříví nebo dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh,
  • zmírnění zjištěného rizika v případě, že zjištěné riziko uvedení nezákonně vytěženého dříví nebo dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh není zanedbatelné.

| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 10. 03. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 27. 1. 2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 27. 1. 2015


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: administrator | Vydáno dne 29. 01. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Upozornění - zrušení úředních hodin

Upozorňujeme občany, že v pondělí 2. 2. 2015 se úřední hodiny ruší bez náhrady - dovolená.

V případě neodkladných záležitostí prosím kontaktujte starostu na tel. 725 101 396 – p. Havlíček
Děkujeme za pochopení


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 26. 01. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 27. 01. 2015 v 19:00 hod

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 20. 01. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina, dne 27. ledna 2015 od 10.00 hod

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina, které se uskuteční dne 27. ledna 2015 od 10.00 hod v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Program jednání naleznete zde a podkladové materiály na toto jednání naleznete zde (po kliknutí se dokumenty a odkazy otevřou).


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 16. 01. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

E.ON - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 3. 2. 2015

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude v obci Naloučany přerušena dodávka elektrické energie

dne 3. 2. 2015 od 7:30 do 14:30 hod

v části obce od č.p. 26 kolem obecního úřadu směr Jedov a od č.p. 1 směr Pucov

Kompletní oznámení je možno prohlédnout zde (po kliknutí se dokument otevře).


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 12. 01. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje"

Jako příslušný úřad dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme informaci o oznámení koncepce „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje" a sdělujeme tímto (po kliknutí se dokument otevře), že tato koncepce bude podrobena zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Současně upozorňujeme, že každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce posledního dotčeného kraje. Konkrétní datum zveřejnění bude uvedeno v Informačním systému SEA.
Text oznámení koncepce je k dispozici v Informačním systému SEA na internetové stránce http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP199K.


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 12. 01. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek


Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Duben  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace