Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 790 nalezených)Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 13. 9. 2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 13. 9. 2015


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: administrator | Vydáno dne 16. 09. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 13. 09. 2015 v 10:30 hod

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 04. 09. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků)

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků)
upozorňující na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb.

Na základě par. 25 odst. 3 g) zákona č. 458/2000 Sb. žádáme vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) o odstranění nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. 

Kompletní znění upozornění naleznete zde (po kliknutí se dokument otevře).


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 04. 09. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina, dne 8. září 2015 od 10.00 hod

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina, které se uskuteční dne 8. září 2015 od 10.00 hod v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina. Program jednání naleznete zde a podkladové materiály pro toto jednání naleznete zde.


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 28. 08. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A

Opatření obecné povahy

kterým se s účinností od 26. 8. 2015 ruší zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami z těchto vodních toků ve správním obvodu obce Naloučany

řeka Oslava
potok Jasinka

včetně jejich přítoků

Kompletní znění vyhlášky naleznete zde.


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 25. 08. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Výzva vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa

Městský úřad Náměšť nad Oslavou
Odbor životního prostředí a živnostenský,

Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

žádá, v rámci výzvy vydané dne 19.8.2015 pod č.j. ČJ/MNnO 3695/15/ŽPŽ/Sed, všechny vlastníky lesů v obvodu působnosti ORP Náměšť nad Oslavou o provádění opakovaných kontrol svého lesního majetku za účelem zjištění výskytu a rozsahu kůrovcem napadených stromů.

Kompletní znění této výzvy naleznete zde.

Informační leták k otázkám kůrovce naleznete zde.


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 25. 08. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 10. 8. 2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 10. 8. 2015


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: administrator | Vydáno dne 25. 08. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Rozhodnutí hejtmana kraje Vysočina - zrušení období déle trvajícího sucha

Rozhodnutí hejtmana kraje Vysočina ze dne 21. 8. 2015 o zrušení období déle trvajícího sucha, vyhlášeného dne 7. 8. 2015 podle § 5 odst. 1 nařízení kraje Vysočina č. 2/2007, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Celé znění rozhodnutí je možno přečíst zde (po kliknutí se dokument otevře)


| Rubrika: Úřední deska | Autor: administrator | Vydáno dne 23. 08. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy

 Obecní úřad Naloučany jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a ustanovení § 105 odst. 1 vodního zákona a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen „správní řád“), ve veřejném zájmu

s účinností od 11. 8. 2015 do zrušení vodoprávním úřadem

podle ustanovení § 6 odst. 4 vodního zákona a v souladu s § 115a) vodního zákona bez veřejného projednání, ve veřejném zájmu z důvodu dlouhotrvajícího bezdeštného počasí, vysokých teplot a poklesu hladin povrchových vod na hranici hydrologického sucha a z důvodu zhoršování odtokových poměrů a ohrožování jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod bez náhrady

ruší zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami z těchto vodních toků ve správním obvodu obce Naloučany

řeka Oslava

a nadále zakazuje obecné nakládání s povrchovými vodami (odběr vody)
z těchto vodních toků ve správním obvodu obce Naloučany

potok Jasinka

včetně jejich přítoků

Kompletní znění vyhlášky naleznete zde (po kliknutí se dokument otevře).


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 10. 08. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

UPOZORNĚNÍ - ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN

   UPOZORNĚNÍ – ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN

Úřední hodiny v pondělí 17. 8. 2015 se ruší bez náhrady - dovolená.
V případě neodkladných záležitostí prosím kontaktujte místostarostu na tel. 725 101 396 – p. Sklenář.


Děkujeme za pochopení   


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 10. 08. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy

 Obecní úřad Naloučany jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a ustanovení § 105 odst. 1 vodního zákona a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen „správní řád“), ve veřejném zájmu

s účinností od 7. 8. 2015 do zrušení vodoprávním úřadem

podle ustanovení § 6 odst. 4 vodního zákona a v souladu s § 115a) vodního zákona bez veřejného projednání, ve veřejném zájmu z důvodu dlouhotrvajícího bezdeštného počasí, vysokých teplot a poklesu hladin povrchových vod na hranici hydrologického sucha a z důvodu zhoršování odtokových poměrů a ohrožování jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod bez náhrady

zakazuje obecné nakládání s povrchovými vodami (odběr vody)
 z těchto vodních toků ve správním obvodu obce Naloučany

řeka Oslava
potok Jasinka

včetně jejich přítoků

Kompletní znění vyhlášky naleznete zde (po kliknutí se dokument otevře).


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 06. 08. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 10. 08. 2015 v 19:00 hod

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 04. 08. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 9. 7. 2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 9. 7. 2015


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: administrator | Vydáno dne 23. 07. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Veřejná vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihovýchod - CZ06Z a výzva k uplatnění připomínek a námitek

V souladu s § 172 odst. 1 a násl. správního řádu o zveřejňujeme:

1) Veřejnou vyhlášku „Zveřejnění návrhu OOP PZKO CZ06Z“
2) Návrh OOP PZKO CZ06Z
3) Přílohu k návrhu OOP PZKO CZ06Z - „PZKO CZ06Z“

Po kliknutí se dokument otevře v plném znění.


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 20. 07. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 9. 7. 2015 v 19:00 hod

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 01. 07. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek


Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2023 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace