Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 790 nalezených)Úřední deska

Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 13. 04. 2016 v 19:30 hod

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 06. 04. 2016 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu

Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč
Jungmannova 2, 674 01 Třebíč

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby

Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč (dále jen „katastrální úřad“), oznamuje podle § 40 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), a podle § 55 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), že v katastrálním území Naloučany obce Naloučany bude obnoven katastrální operát přepracováním do digitální podoby (dále jen „obnova katastrálního operátu“), čemuž bude předcházet  v souladu s ustanovením § 35 katastrálního zákona částečná revize katastru nemovitostí (dále jen „revize“). Revize bude probíhat v období od 01.06.2016 přibližně do 01.10.2016. Při revizi budou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětů katastru podle ustanovení § 55 odst. 2 písm. a) katastrální vyhlášky.

Kompletní znění oznámení naleznete na níže uvedených odkazech:
- obnovy katastrálního operátu
- revize katastru nemovitostí 


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 04. 04. 2016 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Zápis dětí do MŠ Náměšť nad Oslavou v roce 2016/2017

Zápis dětí do MŠ Náměšť nad Oslavou v roce 2016/2017

Zápis dětí do Mateřské školy Náměšť nad Oslavou Husova, příspěvkové organizace (pro místa Husova 580 a E.F.Buriana 680) a Mateřské školy Náměšť nad Oslavou Třebíčská se koná v obou uvedenýh MŠ:

- v úterý 19. dubna 2016, v době od 8:30 do 11:30 hodin
- ve středu 20. dubna 2015, v době od 14:30 do 16:30 hodin

K zápisu se dostaví rodiče s dítětem.

Při zápisu rodiče předloží: 1. Občanský průkaz
                                          2. Rodný list dítěte

Více informací je možno nalézt zde (po kliknutí se dokument otevře), případně pro MŠ Husova zde a pro MŠ Třebíčská zde.


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 01. 04. 2016 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Pozvánka - Valná hromada svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE se sídlem v Třebíči

P O Z V Á N K A

Představenstvo svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE se sídlem v Třebíči svolává Valnou hromadu svazku obcí, která se uskuteční v pátek 8. dubna 2016 od 11:00 hodin v zasedací místnosti VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. Třebíč, budova B, Kubišova 1172, Třebíč.

Na úřední desce a elektronické úřední desce byly vyvěšeny následující dokumenty (po kliknutí na odkaz se otevřou v původní velikosti):

  1. Pozvánka na 35. Valnou hromadu svazku konanou 08. 04. 2016

2. + 3. Plnění rozpočtu 2015 + Návrh rozpočtu 2016

4. Závěrečný účet 2015 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 – (Příloha zveřejněna pouze elektronicky)


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 23. 03. 2016 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

Městský úřad Náměšť nad Oslavou
odbor životního prostředí a živnostenský

Masarykovo nám. 104
675 71 Náměšť nad Oslavou

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení
- povolení k nakládání s vodami - vypouštění předčištěných odpadních vod na ČOV do vod povrchových
- povolení stavby vodního díla - "Kanalizace a ČOV Naloučany - Ocmanice"

Kompletní znění dokumentu nalezenete ZDE (po kliknutí se dokumet otevře). 


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 23. 03. 2016 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina, které se uskuteční dne 29. března 2016 od 10:00 hod

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina, které se uskuteční dne 29. března 2016 od 10:00 hod v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina. Program jednání naleznete zde a podkladové materiály pro toto jednání naleznete zde.


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 19. 03. 2016 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Očkování psů 12. 3. 2016 - MVDr. Žáček

Upozorňujeme občany, že MVDr. Žáček bude v naší obci v sobotu 12. 3. 2016 v 10:00 hod provádět očkování psů proti vzteklině. Očkování bude probíhat u KD Naloučany, poplatek za očkování činí 80,- Kč.
Místní poplatek ze psů pro rok 2016 bude možno zaplatit na místě, případně je vybírán v úředních hodinách nebo po domluvě. Dle OZV č. 3/2012 činí tento poplatek 60,- Kč za každého psa.


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 07. 03. 2016 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Odbor dopravy a silničního hospodářství

MASARYKOVO NÁM. 104
675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy

Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor dopravy a silničního hospodářství, silniční správní úřad (dále jen „zdejší úřad“), příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“)

stanovuje

přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Náměšť nad Oslavou pro označení pracovišť Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, p.o., oddělení TSÚ Třebíč, Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč, při provádění údržbových a dalších prací podobného charakteru, v termínu

od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017

Kompletní znění vyhlášky naleznete zde (po kliknutí se odkaz otevře).


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 03. 03. 2016 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 14. 2. 2016

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 14. 2. 2016


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: administrator | Vydáno dne 23. 02. 2016 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015


Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2015


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 22. 02. 2016 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Materiály pro jednání Valné hromady svazku obcí "Skládka TKO" Třebíč

Dle nařízení ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech uzemních celků, par. 39, odst. 4, 5, 6 a 7 zveřejňujeme materiály pro jednání Valné hromady členů Svazku obcí pro komunální služby Třebíč, svolané na 10. 03 .2016, v rozsahu (po kliknutí na odkaz se dokument otevře):

  • Závěrečný účet "Svazku obcí pro komunální služby" za rok 2015, k nalédnutí zde

  • Návrh rozpočtu "Svazku obcí pro komunální služby" 2016, k nalédnutí zde

  • Rozpočtový výhled "Svazku obcí pro komunální služby" do roku 2020, k nalédnutí zde


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 18. 02. 2016 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Přiznání k dani z příjmů za rok 2015

 FINANČNÍ ÚŘAD PRO KRAJ VYSOČINA
Tolstého 2, 586 01 Jihlava

Přiznání k dani z příjmů za rok 2015 jsou poplatníci povinni podat  nejpozději do pátku 1. dubna 2016 . Poplatníkům, jimž přiznání zpracovává daňový poradce, nebo poplatníkům, kteří mají podle zvláštního zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, se lhůta prodlužuje do pátku 1. července 2016. To platí jen, je-li příslušná plná moc k zastupování uplatněna u správce daně před uplynutím neprodloužené lhůty, tj. do 1. dubna 2016 včetně. 
Informace nezbytné pro správné plnění daňových povinností k daním z příjmů jsou zveřejněny na webových stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz.


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 17. 02. 2016 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 14. 02. 2016 v 10:30 hod

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 04. 02. 2016 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, vydává

VEŘEJNOU VYHLÁŠKU - OZNÁMENÍ

 o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 

Kompletní znění vyhlášky naleznete ZDE (po kliknutí se odkaz otevře), kompletní dokumentaci návrhu naleznete ZDE (po kliknutí se odkaz otevře).


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 21. 01. 2016 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství

Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Národního plánu povodí Odry, Národního plánu povodí Dunaje


Ministerstvo zemědělství oznamuje vydání Opatření obecné povahy čj. 148/2016-MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016, kterým vydalo Národní plán povodí Labe, Opatření obecné povahy čj. 152/2016-MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016, kterým vydalo Národní plán povodí Odry a Opatření obecné povahy čj. 154/2016-MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016, kterým vydalo Národní plán povodí Dunaje. 

  • Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Národního plánu povodí Odry, Národního plánu povodí Dunaje PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 79 KB)
  • Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe.pdf PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 186 KB)
  • Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry.pdf PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 185 KB)
  • Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje.pdf PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 185 KB)

| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 14. 01. 2016 | Informační e-mailVytisknout článek


Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2023 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace