Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 790 nalezených)Úřední deska

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina, které se uskuteční dne 22. listopadu 2016 od 10:00 hod

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina, které se uskuteční dne 22. listopadu 2016 od 10:00 hod v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina. Program jednání naleznete zde a podkladové materiály pro toto jednání naleznete zde.


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 14. 11. 2016 | Informační e-mailVytisknout článek
Výběrová řízení

Výběrové řízení - dodatečné informace č. 1

Obec Naloučany zveřejňuje dodatečné informace k výběrovému řízení na dodávku - název zakázky "Dodávka dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním pro jednotku SDH obce Naloučany".

Kompletní znění dodatečných informací naleznete ZDE.


| Rubrika: Výběrová řízení | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 10. 11. 2016 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Opatření obce - Řád veřejného pohřebiště Naloučany

Obec Naloučany, jako provozovatel veřejného pohřebiště, vydává Řád veřejného pohřebiště Naloučany, jako svoje opatření.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2017.

Kompletní znění nařízení naleznete zde (po kliknutí se dokument otevře).


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 07. 11. 2016 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Nařízení obce číslo č. 01 / 2016

Zastupitelstvo obce Naloučany vydává nařízení obce č. 01/2016, kterým se stanovují maximální ceny za pronájem hrobového místa a maximální ceny služeb souvisejících s nájmem hrobového místa na veřejném pohřebišti Naloučany.

Výše maximálních cen je stanovena:

1. Maximální cena za pronájem hrobového místa se stanovuje ve výši 5,- Kč za každý m2 hrobového místa a za 1 rok.

2. Maximální cena služeb souvisejících s nájmem hrobového místa se stanovuje ve výši 10,- za každý m2 hrobového místa a za 1 rok.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2017.

Kompletní znění nařízení naleznete zde (po kliknutí se dokument otevře).


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 07. 11. 2016 | Informační e-mailVytisknout článek
Výběrová řízení

Výběrové řízení - "Dodávka dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním pro jednotku SDH obce Naloučany"

Obec Naloučany vyhlašuje výběrové řízení na dodávku - název zakázky "Dodávka dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním pro jednotku SDH obce Naloučany".

Zadání zakázky je ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Tento projekt je spolufinancován z programu Ministerstva vnitra ČR „Dotace pro jednotky SDH obcí v roce 2016“ a z účelové investiční veřejné podpory z rozpočtu Kraje Vysočina.


| Rubrika: Výběrová řízení | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 07. 11. 2016 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 19. 10. 2016

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 19. 10. 2016


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: administrator | Vydáno dne 01. 11. 2016 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Odbor výstavby a územního rozvoje

MASARYKOVO NÁM. 104
675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Rozhodnutí o umístění stavby
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Naloučany - Na nivách: VN+TS+NN pro chaty

Kompletní znění vyhlášky naleznete zde (po kliknutí se odkaz otevře).


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 27. 10. 2016 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina, které se uskuteční dne 1. listopadu 2016 od 10:00 hod

Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina, které se uskuteční dne 1. listopadu 2016 od 10:00 hod v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina. Program jednání naleznete zde a podkladové materiály pro toto jednání naleznete zde.


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 24. 10. 2016 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Vodovody a kanalizace Třebíč - veřejno-právní smlouvy

Dle zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění mimo jiné zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně dle § 10d odst. 2 tohoto zákona zveřejňuje tímto poskytovatel, kterým je svazek obcí, veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci a její dodatky na úředních deskách členských obcí způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tyto smluvy jsou zveřejněny webových stránkách poskytovatele  - http://www.vaktr.cz/verejnopravni-smlouvy.html. Zde budou i nadále zveřejňovány všechny uzavřené veřejnoprávní smluvy poskytovatele. 


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 24. 10. 2016 | Informační e-mailVytisknout článek
Výběrová řízení

ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

Výběrové řízení "Dodávka dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním pro jednotku SDH obce Naloučany" bylo zrušeno.

Více informací naleznete zde (po kliknutí se dokument otevře).


| Rubrika: Výběrová řízení | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 19. 10. 2016 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 19. 10. 2016 v 19:00 hod

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 11. 10. 2016 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 7. a 8. října 2016 - výsledky

Výsledky voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina
 pro obec Naloučany, ve volebním okrsku č.1 Naloučany

Ve volební mo krsku se voleb zůčastnilo 54 ze 130 regististrovaných voličů, což je volební účast je ve výši 41,54 %.

Kompletní výsledky hlasování jsou v následující tabulce:

   Název strany Počet hlasů %
12   Česká str.sociálně demokrat. 10 18,51
30   ANO 2011 9 16,66
 37   Komunistická str.Čech a Moravy 9 16,66
16   Starostové PRO VYSOČINU 6 11,11
24   Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 6 11,11
29   Starostové pro občany 4 7,4
78   Koalice SPD a SPO 4 7,4
2   Občanská demokratická strana 3 5,55
73   Žijeme Vysočinou - TOP 09 a SZ 2 3,7
86   ZMĚNA pro Vysočinu 1 1,85
1   Volte Pr.Blok www.cibulka.net 0 0
26   Koruna Česká (monarch.strana) 0 0
39   Strana soukromníků ČR 0 0
41   Národní demokracie 0 0
43   Úsvit s Blokem proti islamiz. 0 0
45   Moravané 0 0
62   Strana svobodných občanů 0 0
67   NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI 0 0
70   SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK 0 0
75   DSSS-Imigranty,islám nechceme! 0 0
82   Česká pirátská strana 0 0

Zápis o výsledku voleb do ZK 2016 naleznete ZDE a kompletní výsledky voleb naleznete ZDE.


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 08. 10. 2016 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Odbor výstavby a územního rozvoje

MASARYKOVO NÁM. 104
675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

Naloučany - Na nivách: VN+TS+NN pro chaty

Kompletní znění vyhlášky naleznete zde (po kliknutí se odkaz otevře).


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 26. 09. 2016 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, vydává

VEŘEJNOU VYHLÁŠKU - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

Kompletní znění vyhlášky naleznete ZDE (po kliknutí se odkaz otevře), kompletní dokumentaci Aktualizace č. 2 naleznete ZDE (po kliknutí se odkaz otevře).


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 26. 09. 2016 | Informační e-mailVytisknout článek
Výběrová řízení

Výběrové řízení - "Dodávka dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním pro jednotku SDH obce Naloučany"

Obec Naloučany vyhlašuje výběrové řízení na dodávku - název zakázky "Dodávka dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním pro jednotku SDH obce Naloučany".

Zadání zakázky je ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Tento projekt je spolufinancován z programu Ministerstva vnitra ČR „Dotace pro jednotky SDH obcí v roce 2016“ a z účelové investiční veřejné podpory z rozpočtu Kraje Vysočina.


| Rubrika: Výběrová řízení | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 22. 09. 2016 | Informační e-mailVytisknout článek


Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2023 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace