Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 859 nalezených)Úřední deska

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 02/2024, dne 26. března 2024 od 10:00 hod

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina, které se uskuteční dne 26. 3. 2024 od 10:00 hod v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina. Program jednání naleznete na webových stránkách Kraje Vysočina v sekci KRAJ - SAMOSPRÁVA - ZASTUPITELSTVO KRAJE VYSOČINA - TERMÍNY, PODKLADY A ZÁPISY Z JEDNÁNÍ - ZASTUPITELSTVO - MATERIÁLY - Pozvánka a podkladové materiály naleznete na webových stránkách Kraje Vysočina v sekci KRAJ - SAMOSPRÁVA - ZASTUPITELSTVO KRAJE VYSOČINA - TERMÍNY, PODKLADY A ZÁPISY Z JEDNÁNÍ - ZASTUPITELSTVO - MATERIÁLY


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 16. 03. 2024 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Pozvánka na valnou hromadu členů Svazku obcí pro komunální služby

P O Z V Á N K A

Představenstvo svazku obcí svolává 34. Valnou hromadu členů "SVAZKU OBCÍ PRO KUMUNÁLNÍ SLUŽBY", která se uskuteční ve úterý 19. 03. 2024 od 13:00 hodin v sále hotelu ATOM Třebíč, Velkomezeříčská 640, 674 01 Třebíč.

Na úřední desce a elektronické úřední desce byly vyvěšeny následující dokumenty (po kliknutí na odkaz se otevřou v původní velikosti):

1. Pozvánka na valnou hromadu svazku 
2. Návrh rozpočtu 2024 
3. Návrh střednědobého výhledu 2025-2029
4. Návrh závěrečného účtu 2023
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023

Ostatní dokumenty pro jednání jsou zveřejněny ZDE.

Datum zveřejnění: 01. 03. 2024                          Datum sejmutí: 19. 03. 2024


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 01. 03. 2024 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 14. 2. 2024

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 14. 2. 2024


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: administrator | Vydáno dne 27. 02. 2024 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření nebezpečné nákazy

 
 
 
Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Kraj Vysočina
Rantířovská 22, 586 05 Jihlava
 
Nařízení Státní veterinární správy
 
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 veterinárního zákona a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat (právní rámec pro zdraví zvířat), v platném znění, nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu, (Nařízení Komise 2020/687), a v souladu s ustanovením § 75a odst. 1 a 2 veterinárního zákona nařizuje tato
 
mimořádná veterinární opatření
 
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy
 
Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána za základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. 737011 Vaneč (okres Třebíč) a v k.ú. 790214 Častotice (okres Třebíč).
 
Kompletní znění nařízení je k dispozici na stránkách Stární veterinární správy - https://espis.svscr.cz/eDeska/download.jsp?idPriloha=61332
 
Formulář pro hlášení chovu drůbeže - ke stažení zde
 
Úřední deska od: 15. 02. 2024                                         Úřední deska do: 04. 03. 2024

| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 15. 02. 2024 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Předběžná informace k novým ohniskům ptačí chřipky v komerčních chovech drůbeže

Předběžná informace knovým ohniskům ptačí chřipky v komerčních chovech drůbeže.

Jedná se o dvě hospodářství chovatele Líheň Studenec, s.  r. o. První z nich se nachází ve Vanči (části obce Pyšel), druhé v Častoticích (části obce Zahrádka) na Třebíčsku.  Přítomnost vysoce patogenní ptačí chřipky H5 v obou hospodářstvích potvrdilo vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Jihlava. Vyšetřované vzorky byly odebrány v rámci monitoringu v hospodářstvích nacházejících se v desetikilometrovém pásmu dozoru okolo ohniska ptačí chřipky v chovu kachen ve Valdíkově.

Na obou hospodářstvích již byla přijata předběžná opatření. V návaznosti na změnu nákazové situace budou rozšířena ochranná pásma okolo chovů a v nich vyhlášená mimořádná veterinární opatření.

Vzhledem k této situaci je možno předpokládat tato mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy

- Vymezení uzavřeného pásma (3 km)

Vymezuje se uzavřené pásmo, které je tvořeno ochranným pásmem a pásmem dozoru. Vzhledem k ohnisku v Častoticích bude do tohoto pásma patřit i naše obec, respektive katastrální území obce.

 - vymezení pásma dozoru (10 km)


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 15. 02. 2024 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Rozšíření služeb Finančního úřadu k problematice daně z příjmů

Finanční úřad pro Kraj Vysočina
Tolstého 2
586 01 JIHLAVA

Rozšíření služeb Finančního úřadu k problematice daně z příjmů

Finanční úřad pro Kraj Vysočina ve spolupráci s příslušnými městskými úřady rozšiřuje služby daňové veřejnosti k problematice daně z příjmů za rok 2023.


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 13. 02. 2024 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 14. 02. 2024 v 18:00 hod

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 07. 02. 2024 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 01/2024, dne 6. února 2024 od 10:00 hod

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina, které se uskuteční dne 6. 2. 2024 od 10:00 hod v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina. Program jednání naleznete na webových stránkách Kraje Vysočina v sekci KRAJ - SAMOSPRÁVA - ZASTUPITELSTVO KRAJE VYSOČINA - TERMÍNY, PODKLADY A ZÁPISY Z JEDNÁNÍ - ZASTUPITELSTVO - MATERIÁLY - Pozvánka a podkladové materiály naleznete na webových stránkách Kraje Vysočina v sekci RAJ - SAMOSPRÁVA - ZASTUPITELSTVO KRAJE VYSOČINA - TERMÍNY, PODKLADY A ZÁPISY Z JEDNÁNÍ - ZASTUPITELSTVO - MATERIÁLY


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 29. 01. 2024 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Nabídka kompostérů

Obec Naloučany nabízí možnost zvýhodněného nákupu plastových kompostérů o objemu 770 l pro potřeby domácností svých občanů. Hodnota těchto kompostérů činí cca 3.000,- Kč/kus, příspěvek občanů se předpokládá cca 500,- Kč/kus. Nákup byl realizován z dotačního titulu a jedná se pouze o příspěvek na pokrytí vynaložených vlastních zdrojů obce na tento nákup.

K dispozici je posledních 7 ks kompostérů.

V případě zájmu nám tento sdělte, prosím, jedním z následujících způsobů:
- e-mailem na adresu naloucany@naloucany.cz
- SMS/telefonátem na číslo 725 101 396
- lístkem ve schránce na budově OÚ Naloučany

a to nejpozději do středy 07. 02. 2024.

Do zprávy prosím uveďte Vaše jméno, číslo popisné domu, u kterého by byl kompostér použit a počet kompostérů, o který byste měli zájem. Rozhoduje pořadí doručení zprávy.

Děkujeme za spolupráci


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 23. 01. 2024 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočet pro rok 2024

Na základě ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, zveřejňujeme Schválený rozpočet obce pro rok 2024, jenž je elektronicky k dispozici na webu obce v sekci "Ke stažení" - "Základní sekce" - odkaz http://www.naloucany.cz/download.php?soubor=455 (naloucany.cz).

Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 15. 01. 2024 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - schválené rozpočtové opatření č. 07/2023

Dle nařízení ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků, §16, odst.5, zveřejňujeme tímto schválené rozpočtové opatření č. 05/2023, jenž je elektronicky k dispozici na webu obce v sekci "Ke stažení" - "Základní sekce" - odkaz 1705000230_sb_schvalene_ro_07_2023.pdf (naloucany.cz)

Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. 


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 11. 01. 2024 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Odbor dopravy a silničního hospodářství
MASARYKOVO NÁM. 104
675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU


OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 05. 01. 2024 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Rozšíření služeb Finančního úřadu k problematice daně z nemovitých věcí

Finanční úřad pro Kraj Vysočina
Tolstého 2
586 01 JIHLAVA

Rozšíření služeb Finančního úřadu
k problematice daně z nemovitých věcí


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 03. 01. 2024 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 20. 12. 2023

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 20. 12. 2023


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: administrator | Vydáno dne 02. 01. 2024 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - schválené rozpočtové opatření č. 06/2023

Dle nařízení ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků, §16, odst.5, zveřejňujeme tímto schválené rozpočtové opatření č. 05/2023, jenž je elektronicky k dispozici na webu obce v sekci "Ke stažení" - "Základní sekce" - odkaz 1703191392_sb_schvalene_ro_06_2023.pdf (naloucany.cz)

Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. 


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 19. 12. 2023 | Informační e-mailVytisknout článek


Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Duben  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace