Zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - Návrh závěrečného účtu obce Naloučany pro rok 2023, včetně povinných příloh

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 11. 06. 2024

Na základě § 17, odst. 6, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, zveřejňujeme znění Návrhu závěrečného účtu obce Naloučany za rok 2023Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Naloučany, IČO: 00378208, za rok 2023 , které jsou k dispozici:

 - v sekci Ke stažení ⇒ Základní sekce ⇒ Zaverecny_ucet_2023_Naloucany_navrh.pdf,

v sekci Ke stažení ⇒ Základní sekce ⇒ Zprava_o_prezkoumani_hospodareni_za_rok_2023_obec_.

Úřední deska od: 11. 06. 2024                                         Úřední deska do: 31. 07. 2024