Zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - schválené rozpočtové opatření č. 01/2024

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 08. 05. 2024

Dle nařízení ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků,§16, odst.5, zveřejňujeme tímto schválené rozpočtové opatření č. 01/2024, jenž je elektronicky k dispozici na webu obce v sekci "Ke stažení" - "Základní sekce" - http://www.naloucany.cz/download.php?soubor=459 (naloucany.cz)

Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.