Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 09. 04. 2024 v 18:00 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 02. 04. 2024

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: úterý 09. 04. 2024 v 18:00  hod

Místo: zasedací místnost OÚ, Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení

 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO

 3. Žádost o finanční dar Domácího hospice sv. Mikuláše – projednání

 4. Nákup energií pro rok 2025 – výsledky nákupu

 5. Nařízení SVS k zamezení šíření nebezpečné nákazy – ukončení

 6. Výroční zpráva Obce Naloučany – seznámení

 7. Volby do EP, 7. A 8. června 2024 – prvotní informace

 8. Informace o produkci odpadů a nákladů na obecní systém nakládání s odpady za rok 2022 - informace

 9. Návrh RO č. 02/2024 – projednání, schválení RO

 10. Akce pořádané obcí – pálení čarodějnic, otevření kapličky, pouť, projednání akcí

 11. Instalace FVE na budovu OÚ – výsledek VŘ, návrh smlouvy s dodavatelem, informace k realizaci projektu

 12. Realizace prvku ÚSES – RBK1461 – průběh projektu

 13. Plánované uzavírky v obci - Závody Českého poháru v silniční cyklistice, 13. 04. 2024, Zámecký vrch, 04. Aa 05. 05. 2024

 14. Valná hromada členů „Svazku obcí pro komunální hospodaření“ – 14. 03. 2023

 15. Informace:
  a) Objednávka tašek na tříděný odpad a kovy – EKOKOM, náklady 3392,- Kč
  b) Doručená a odeslaná pošta

 16. Diskuze, různé

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany