Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci Kraje Vysočina

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 20. 03. 2024

„Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina“

 

Předání závěru zjišťovacího řízení koncepce „Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina“ dle § 10d č. 100/2001 Sb., zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Jako příslušný úřad Vám sdělujeme, že koncepce Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina" byla podrobena zišťovacímu řízení se závěrem, že koncepce nebude posuzována dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále též „zákon“).

Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 zákona o zveřejnění informace o vydaném závěru zjišťovacího řízení na úředních deskách, kdy a kde je možné do něho nahlížet. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce. Vyrozumění můžete zaslat elektronicky na e?mailovou adresu: svikova.b@kr-vysocina.cz

Do materiálů koncepce lze také nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sea100_koncepce pod kódem koncepce VYS032K.

Ing. Barbora Švíková

úředník odboru životního prostředí a zemědělství

Odkazy

Úřední deska od: 20.3.2024                                         Úřední deska do: 22.4.2024