Nařízení Státní veterinární správy k zamezení šíření nebezpečné nákazy - změna

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 20. 03. 2024

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Kraj Vysočina
Rantířovská 22, 586 05 Jihlava
Č. j. SVS/2024/046794-J
 
Nařízení Státní veterinární správy, kterým se mění nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2024/029216-J ze dne 15.2.2024
 
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 veterinárního zákona a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat (právní rámec pro zdraví zvířat), v platném znění, nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu, (Nařízení Komise 2020/687), a v souladu s ustanovením § 75a odst. 1 a 2 veterinárního zákona mění:
mimořádná veterinární opatření
nařízená dne 15. 2. 2024 Nařízením Státní veterinární správy č. j. SVS/2024/029216-J k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v Kraji Vysočina takto:
 
Čl. 1
Zrušení ochranného pásma a rozšíření pásma dozoru
 
(1) Ochranné pásmo vymezené v čl. 1 odst. 1 Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2024/029216-J ze dne 15. 2. 2024 se ruší.
(2) Katastrální území 623784 Čikov, 662763 Kamenná nad Oslavou, 701467 Naloučany, 708887 Ocmanice, 709450 Okarec, 726842 Pozďatín, 737003 Pyšel, 737011 Vaneč, 758299 Studenec u Třebíče, 765104 Tasov, 790214 Častotice, 790222 Zahrádka na Moravě, se nově stávají součástí pásma dozoru dle čl. 1 odst. 2 Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2024/029216-J.
 
Kompletní znění nařízení je k dispozici na stránkách Stární veterinární správy - https://espis.svscr.cz/eDeska/download.jsp?idPriloha=61443
 
 
 
Úřední deska od: 20. 03. 2024                                         Úřední deska do: 04. 04. 2024