Zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - schválené rozpočtové opatření č. 01/2023

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 28. 03. 2023

Dle nařízení ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků, §16, odst.5, zveřejňujeme tímto schválené rozpočtové opatření č. 05/2022, jenž je elektronicky k dispozici na webu obce v sekci "Ke stažení" - "Základní sekce" - odkaz 1680028772_sb_schvalene_ro_01_2023.pdf (naloucany.cz)


Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.