Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 02. 12. 2022 v 18:00 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 25. 11. 2022

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: pátek 02. 12. 2022 v 18:00  hod

Místo: zasedací místnost OÚ, Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Rekonstrukce veřejného osvětlení – informace o dalším postupu realizace
 4. Realizace akce „Prodloužení místní komunikace pod KD“- průběh realizace
 5. Termínované vklady UniCredit Bank – ukončení TV
 6. Příprava návrhu rozpočtu obce pro rok 2023 – projednání obsahu návrhu rozpočtu a předpokládaných realizovaných akcí, dotace
 7. POVV 2023 – příprava vhodného obsahu dotace
 8. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2023 – Diecézní charita Brno
 9. Návrh odměn členům jSDHo - projednání, schválení
 10. Hodnocení zaměstnance obce za 2. pololetí 2022 – návrh a schválení odměny
 11. Plnění rozpočtu k 10/2022 – informace
 12. Návrh Územního plánu Naloučany – vypořádání připomínek
 13. Setkání starostů ORP a Valná hromada Mikroregionu – informace
 14. Příprava společenské akce „Roman Franc, náš fotograf“ – projednání akce
 15. Informace:
  a. EG.D, a.s. - upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí – ořez dřevin, bezproudí 07. 12. 2022
  b. Změna Datových schránek 2023 - informace
  c. Doručená a odeslaná pošta
 16. Diskuze, různé

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany