Úřední deska Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 06. 10. 2022

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Odbor dopravy a silničního hospodářství
MASARYKOVO NÁM. 104
675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

stanovuje přechodnou úpravu provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemku parc. č. 1678 v k.ú. Naloučany (asfaltová komunikace spojující obce Naloučany a Pucov), spočívající v umístění
- 2 ks svislého dopravního značení č. A 7a „Nerovnost vozovky“ s dodatkovou tabulkou č. E 4 „délka úseku“ a
- 2 ks dopravního značení č. B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost omezená na 50 km/h“,
dle přiložené grafické situace, z důvodu zajištění bezpečnosti provozu do doby provedení opravy vozovky, v termínu do 31.12.2023.

Kompletní změní oznámení je dostupné pod odkazem na úřední desku MěÚ Náměšť nad Oslavou - https://www.namestnosl.cz/assets/File.ashx?id_org=10156&id_dokumenty=10947 (vyhláška) a https://www.namestnosl.cz/assets/File.ashx?id_org=10156&id_dokumenty=10948 (situace).

Úřední deska od: 06. 10. 2022                                         Úřední deska do: 24. 10. 2022