Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 09. 08. 2022 v 18:00 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 02. 08. 2022

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: úterý 09. 08. 2022 v 18:00  hod

Místo: zasedací místnost OÚ, Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Rekonstrukce veřejného osvětlení – informace o dalším postupu realizace
 4. Nové mapování intravilánu – informace, stav řešených nemovitostí obce
 5. Realizace akce „Prodloužení místní komunikace pod KD“- nabídka TD a KOOBOZP, další průběh realizace
 6. Realizace akce „Dětské hřiště po KD“ – stav žádosti o dotaci, objednávka hřiště
 7. Realizace akce „Renovace kapličky“ – stav žádosti o dotaci, další postup při realizaci
 8. Volby do zastupitelstva obce 23. a 24. 09. 2022 – informace
 9. Termínované vklady UniCredit Bank0 – současný stav TV a nabídky banky
 10. Návrh pachtovní smlouvy p.č. 33/2 – projednání a schválení, stav žádosti o směnu pozemků
 11. Darovací smlouvy – sponzorský příspěvek a dar, pojednání přijetí, návrhy smluv
 12. Účelová komunikace na obec Pucov – oprava, návrh dopravního značení
 13. Informace:
  a. Mikroregion Náměšťsko – desková hra
  b. Přehled odpadů – SD Náměšť, 1. pololetí
  c. Doručená a odeslaná pošta
 14. Diskuze, různé

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany