Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 20. 04. 2022 v 18:30 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 12. 04. 2022

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: středa 20. 04. 2022 v 18:30  hod

Místo: zasedací místnost OÚ, Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Zpracování nového ÚP – výsledky společného jednání, další postup
 4. Rekonstrukce veřejného osvětlení – informace o dalším postupu realizace
 5. Podané žádosti o dotace – informace o stavu žádostí a dalším vývoji, schválení investičního záměru realizace akce „Renovace a oprava obecního křížku a pomníku v obci Naloučany“, schválení dodatku smlouvy ENVIPARNER na administraci dotace VŘ pro akci „Místní komunikace pod KD“, schválení vyhlášení VŘ pro tuto akci
 6. Aktualizace digitálního povodňového plánu – nabídka ENVIPARTNER
 7. Prodej části pozemku p.č. 1822 – schválení prodeje a uzavření kupní smlouvy
 8. Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s. - projednání
 9. Nové mapování intravilánu – informace, stav řešených nemovitostí obce
 10. Akce pořádané obcí – pálení čarodějnic, setkání seniorů, tradiční pouť, projednání akcí
 11. Regionální desková hra pro okres Třebíč – představení, návrh
 12. Informace k poskytnutí pomoci obyvatelům Ukrajiny – doplnění informací k projednávaným záležitostem
 13. Mikroregion Náměšťsko – seminář 24. - 25. 03., dotace Nadace ČEZ
 14. Valná hromada Svazku obcí pro komunální služby – 01. 04. 2022, informace
 15. Reklamace provedení díla Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – asfaltové povrchy
 16. Rozpočtové opatření č. 01/2022 - návrh, schválení
 17. Informace:
  a) Humanitární sbírka textilu – 22. 04. – 06. 05.  2022, KD Naloučany
  b) Termínované vklady, stavy účtů obce - informace
  c) Doručená a odeslaná pošta
 18. Diskuze

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany