Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 22. 12. 2021 v 18:30 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 15. 12. 2021

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: středa 22. 12. 2021 v 18:30 hod

Místo: zasedací místnost OÚ, Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Návrhu rozpočtu obce Naloučany pro rok 2022 – projednání a schválení
 4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Naloučany 2023 – 2026 – projednání a schválení
 5. Návrh rozpočtového opatření č. 06/2020 – projednání, schválení
 6. Inventury 2021 – složení komise, termín inventur – schválení
 7. Dotační management a administrace VŘ, fa. ENVIPARTNER – návrh smlouvy, projednání, schválení
 8. Dokumentace pro veřejné zakázky malého rozsahu, nabídka vzorové dokumentace - projednání
 9. Dohody o provedení práce pro rok 2022 – návrh dohod a výše odměn, schválení
 10. Pracovní smlouva zaměstnance od 01. 01. 2022 – návrh výše odměny, schválení
 11. Dodatky smluv v oblasti odpadového hospodářství, AVE CZ a ESKO-T – projednání, schválení
 12. Dotace Fondu Vysočiny 2022 – výběr vhodných dotačních titulů Kraje Vysočina pro rok 2022
 13. Nabídka telefonních služeb T-mobile – projednání nabídky
 14. Smlouva o zřízení věcného břemene, GasNet, s.r.o. – projednání návrhu smlouvy, schválení
 15. Návrh na termínované vklady UniCredit Bank – projednání nabídky
 16. Informace:
  a) Počítání vozidel na komunikacích
  b) Eg.d - upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí – ořez dřevin
  c) Informace SÚJB – radon
  d) Doručená a odeslaná pošta
 17. Diskuze

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany