Obecně závazné vyhlášky Obce Naloučany 2021

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 08. 12. 2021

Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 24. 11. 2021 schválilo vydání nových obecně závazných vyhlášek v návaznosti na nové zákonné úpravy v oblasti odpadového hospodářství dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a dle novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

Dle § 12 odst. 1) a 2) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o obcích") zveřejňujeme obecně závazné vyhlášky obce Naloučany:

Nabytím platnosti těchto OZV se ruší platnost předchozích OZV z roku 2019.

Listinná podoba dokumentů je uložena k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.