Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 24. 11. 2021 v 18:30 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 17. 11. 2021

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: středa 24. 11. 2021 v 18:30 hod

Místo: zasedací místnost OÚ, Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Rekonstrukce veřejného osvětlení – průběh realizace, další postup, financování II. části projektu
 4. Příprava návrhu rozpočtu obce pro rok 2022 – projednání obsahu návrhu rozpočtu a předpokládaných realizovaných akcí
 5. POVV 2022 – příprava vhodného obsahu dotace
 6. Zadání výběrového řízení na realizaci akce „Prodloužení místní komunikace pod KD“ – spolupráce fa ENVIPARTNER
 7. Dotační management fa. ENVIPARTNER – podání žádostí o dotaci na plánované akce v roce 2022
 8. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 – Diecézní charita Brno
 9. Návrh odměn členům jSDHo - projednání, schválení
 10. Pojištění majetku obce – informace k výši plnění ve vztahu k současné situaci
 11. Zimní údržba komunikací – návrh na uzavření smlouvy
 12. Hodnocení zaměstnance za 2. pololetí 2021 – návrh a schválení odměny
 13. Návrh OZV č. 01/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství– projednání a schválení
 14. Návrh OZV č. 02/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství – projednání a schválení
 15. Obnova katastrálního operátu novým mapováním – zjištěné skutečnosti, pasportizace budov v majetku obce – projednání
 16. Digitální technická mapa Kraje Vysočina – návrh smlouvy, schválení
 17. Doplnění dopravního značení na MK v obci – návrh na rozšíření, schválení nákupu
 18. Informace:
  a) Počítání vozidel na komunikacích
  b) Změny ÚP sousedních obcí – informac
  c) Nový stavební zákon – reakce Kraje Vysočina
  d) Doručená a odeslaná pošta
 19. Diskuze

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany