Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 12. 11. 2020 v 18:00 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 05. 11. 2020

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: čtvrtek 12. 11. 2020 v 18:00 hod

Místo: sál KD Naloučany, Naloučany č.p. 29

Poznámka: Pro jednání ZO platí povinnost zakrytí úst a nosu rouškou či jiným způsobem a povinnost dodržovat vzájemné odstupy 2 m

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Oslavy udělení znaku a praporu obce a SDH – vyhodnocení, příprava ZVA
 4. Rekonstrukce mostu u mlýna – aktuální informace a průběh rekonstrukce, plnění
 5. Projekt rekonstrukce veřejného osvětlení – žádost EFEKT, informace  
 6. Zpracování nového ÚP – projednání nabídek, schválení dodavatele
 7. POVV 2021 – příprava vhodného obsahu dotace
 8. Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro E.ON Distribuce, a.s., stavba „Naloučany – XXXXXX:kabelová přípojka NN“ – projednání a schválení uzavření následné smlouvy o věcném břemeni, souhlas s umístěním distribučního zařízení
 9. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2021 – Diecézní charita Brno
 10. Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti stavby „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Naloučany“, Lesy ČR – projednání, schválení
 11. Výpověď smlouvy o zajištění provozu veřejné telefonní stanice - projednání
 12. Informace:
  a. Doručená a odeslaná pošta
 13. Diskuze

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany