Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 24. 09. 2020 v 18:00 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 17. 09. 2020

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: čtvrtek 24. 09. 2020 v 18:00 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Oslavy udělení znaku a praporu obce a SDH – příprava a program oslav
 4. Rekonstrukce mostu u mlýna – aktuální informace, průběh a termíny
 5. Projekt rekonstrukce veřejného osvětlení – program EFEKT, podání žádosti
 6. Zpráva o uplatňování Územního plánu Naloučany – projednání, schválení
 7. Zadání zpracování nového ÚP – projednání, schválení
 8. Prodej pozemků p.č. 1131/4, 1131/17 – schválení prodeje, smlouva
 9. P.č. 1/9 (soukromý majitel), odvodňovací strouha – projednání dalšího využití
 10. Publikace „Třebíčsko nadhledem“ – návrh na pořízení
 11. Návrh smlouvy o věcném břemeni, E.on – projednání, schválení
 12. Informace:
  a. VDV – bez finanční spoluúčasti měst a obcíb. Vyjádření ke stavbě - informace
  b. Doručená a odeslaná pošta
 13. Diskuze

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany