Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 18. 06. 2020 v 18:30 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 10. 06. 2020

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: čtvrtek 18. 06. 2020 v 18:30 hod

Místo: sál KD Naloučany, Naloučany č.p. 29

Poznámka: Pro jednání ZO platí povinnost zakrytí úst a nosu rouškou či jiným způsobem a povinnost dodržovat vzájemné odstupy 2 m

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. BFC z.s., letní dětský tábor – projednání vydaného vyjádření obce
 4. Nouzový stav, krizová opatření vlády a MZČR – průběh a současný stav, jeho dopady na provoz a hospodaření obce
 5. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – kolaudace, plnění dohod o odškodnění, zjištěné reklamační závady, informace
 6. Výměna oken a dveří č.p. 43 (POVV 2020) – dokončení realizace, příprava vyhodnocení dotace
 7. Znak obce Naloučany, oslavy – příprava oslav, reklamní předměty
 8. Rekonstrukce mostu u mlýna – aktuální informace, průběh a termíny
 9. Závěrečný účet obce Naloučany za rok 2019 a Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2019 – informace, projednání, schválení
 10. Roční účetní závěrka k 31. 12. 2019 – projednání, schválení
 11. Prodej pozemků po rozdělení p.č. 1391 a p.č. 1131/5, p.č. 1131/18 – podmínky, smlouva, projednání
 12. Zajištění dopravní obslužnosti, Kraj Vysočina, spolufinancování – projednání smlouvy
 13. Návrh na pořízení majetku – projednání
 14. Mikroregion Náměšťsko, darovací smlouva na pivní sety – projednání smlouvy a přijmutí daru
 15. Informace:
  a. Konání Valných hromad, informace – MAS Oslavka, Společnost obcí pro lesní hospodaření, VaK Třebíč, Svazek obcí pro komunální služby
  b.
  Volby do zastupitelstva kraje, 2. a 3. 10. 2020 - informace
  c. Doručená a odeslaná pošta
 16. Diskuze

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany