ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ V MAJETKU OBCE NALOUČANY

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 01. 06. 2020

Obec Naloučany, podle zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, § 39, odst. 1, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje tímto záměr prodeje pozemku v majetku obce Naloučany:

- p.č. 1131/18, k.ú. Naloučany, v majetku obce Naloučany, výměra 65 m2, ostatní plocha – zeleň, a části pozemku p.č. 1131/5, k.ú. Naloučany, v majetku obce Naloučany, ostatní plocha – ostatní komunikace, po rozdělení na jednotlivé parcely dle nákresu č. 1 – cca 36 m2, č. 2 – cca 42 m2, č. 3 – cca 55 m2 (kompletní znení nalezenete ZDE).

části pozemku p.č. 1391, k.ú. Naloučany, v majetku obce Naloučany, po rozdělení na jednotlivé parcely p.č. st. 198, výměra 49 m2, zastavěná plocha, p.č. 1391/2, výměra 619 m2, ostatní plocha – jiná plocha, a p.č. 1391/3, výměra 100 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, (kompletní znení nalezenete ZDE).

Úřední deska od: 01. 06. 2020                                         Úřední deska do: 16. 06. 2020