Zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - Návrh závěrečného účtu obce Naloučany pro rok 2019, včetně povinných příloh

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 01. 06. 2020

Na základě § 17, odst. 6, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, zveřejňujeme znění Návrhu závěrečného účtu obce Naloučany za rok 2019, včetně finančního výkazu FIN 2-12 za rok 2019, a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Naloučany, IČO: 00378208, za rok 2019 (po kliknutí na odkaz se dokumenty otevřou).

Úřední deska od: 01. 06. 2020                                         Úřední deska do: 18. 06. 2020