Finanční úřad pro Kraj Vysočina - Veřejná vyhláška

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 28. 04. 2016

Finanční úřad pro Kraj Vysočina
Tolstého 2
586 01 JIHLAVA

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

oznámení o zpřístupnění hromadných předpisných seznamů daně z nemovitých věcí na rok 2016 k nahlédnutí ode dne 29. 04. 2016 do dne 30. 05. 2016 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina, podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kompletní znění vyhlášky je k dispozici zde (po kliknutí se dokument otevře).

Informační letáky Finanční správy pro poplatníky daně z nemovitých věcí naleznente na níže uvedených odkazech (po kliknutí se odkaz otevře):
- Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2016
- Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2016 a Splatnost daně z nemovitých věcí