Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 13. 04. 2016 v 19:30 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 06. 04. 2016

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: středa 13. 04. 2016 v 19:30 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Dotace POV Vysočina 2016 – realizace, datační smlouva s Krajem Vysočina 
 4. Dotace Fondu Vysočina – Jednorázové akce 2016 - podaná žádost, její obsah
 5. Dotace MV-GŘ HSZ „Dotace pro jednotky SDH obcí“ – doporučení žádosti, další vývoj a postup
 6. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – informace o stavu a další postupu, příprava dokumentace připojek – přítomnost projektanta dne 22. 04. 2016
 7. Jednání pléna MAS Oslavka, 15. 03. 2016 - informace
 8. Žádost o poskytnutí finančního daru – Nemocnice Třebíč
 9. Nový poskytovatel internetového připojení, fa NOVA-NET – podmínky, schválení
 10. Nájem hrobových míst – pronájem 10 let, změny legislativy, podmínky
 11. Omezení dopravy v Náměšti nad Oslavou – XXXV. Zámecký vrch, plánované opravy
 12. Pálení čarodějnic – příprava a financování
 13. Stanovisko k aktualizaci Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základních zásad využití těchto území, lokality Čučice a Březník – Město Náměšť nad Oslavou, Mikroregion Náměšťsko na základě Jednání VH Mikroregionu
 14. Informace:
  • Přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 – 28.04.2016
  • Seminář obcí ORP Náměšť nad Oslavou, 31.03.-01.04.2016
  • Jednání VH Svazku obcí pro komunální služby, 10.03.2016, zápis
  • Jednání VH svazku Vodovody a kanalizace, 08.04.2016
  • Aktualizace záplavového území Oslavy, PMO
  • Vydaná vyjádření 
  • Doručená a odeslaná pošta
 15. Diskuze

 Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

 

 
Havlíček Antonín
 
starosta obce Naloučany