Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 23. 3. 2015 v 19:00 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 16. 03. 2015

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)

 Termín: pondělí 23. 3. 2015 v 19:00 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44

Program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
  3. Rozdělení pozemku p.č. 791/3, k.ú. Jedov, mezi obce Naloučany a Pucov – schválení rozdělení dle GP 159-5186/2014, informace o postupu
  4. Protipovodňová opatření Naloučany – stav po společném jednání, výsledky jednání s občany
  5. Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice – informace o jednání, návrhy smluv o zřízení služebnosti a dohody o odškodnění – projednání a schválení
  6. Žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny – informace
  7. Oslavy 777 let písemné zmínky – příprava programu
  8. Tradiční pouť 31. 7. až 2. 8. 2015 – průběh, smlouva s DH Galáni
  9. Pálení čarodějnic – příprava a financování
  10. Vyjádření obce k ÚR – Sklad nástrojů a materiálu na p.č. 688/2
  11. Žádost o finanční příspěvek – Diakonie ČCE Myslibořice
  12. Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2014 a výsledek kontrol VZP ČR – informace
  13. Informace:

    14. Diskuze

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

 
Havlíček Antonín
 
starosta obce Naloučany