Usnesení Městského soudu v Brně, ze dne 6. 3. 2015, č.j. 60 D 454/2010 - 560 - dražební vyhláška

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 12. 03. 2015

Na žádost Městského soudu v Brně, Polní 39, 608 01 Brno, zveřejňujeme tímto jeho usnesení ze dne 6. 3. 2015, č.j. 60 D 454/2010 - 560, dražební vyhlášku, ve věci řízení o dědictví po Jiřím Haeringovi, nar. 20. 8. 1945, posl. bytem Brno, Grohova 22, zemř. dne 27. 3. 2010.

Tento dokument je možno shlédnout zde (po kliknutí se dokument otevře).