Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 27. 01. 2015 v 19:00 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 20. 01. 2015

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: pondělí 27. 01. 2015 v 19:00 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, OÚ Naloučany č.p. 44 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Plnění rozpočtu obce Naloučany za rok 2014 – informace
 4. Inventura majetku 2014 – provedení inventury, informace
 5. Činnost kontrolního a finančního výboru v roce 2014 - informace předsedů výborů
 6. Obsah dotačního titulu POV Vysočina 2015 – podaná žádost, další postup realizace
 7. Přehled a informace o grantových programech Kraje Vysočina - výběr vhodných programů pro podání žádosti
 8. Rozdělení pozemku p.č. 791/3, k.ú. Jedov, mezi obce Naloučany a Pucov – schválení záměru rozdělení dle GP 159-5186/2014
 9. Životní jubilea občanů obce – informace, výběr vhodných darů  
 10. Informace:
  • Tříkrálová sbírka 2015, výtěžek v obci 7.469,- Kč
  • Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie, 03.02.2015
  • Doručená a odeslaná pošta
 11. Diskuze

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

 

 

 
Havlíček Antonín
 
starosta obce Naloučany