Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 9.2.2012 v 18:30

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 04. 02. 2012

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: čtvrtek 9.2.2012 v 18:30 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, KD Naloučany č.p. 29

 

  

Program:

 

  1. Zahájení
  2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
  3. Rozpočet na rok 2012 – schválení návrhu
  4. Zpráva o činnosti kontrolního výboru za rok 2011
  5. Zpráva o činnosti finančního výboru za rok 2011
  6. Návrh inventurní komise na likvidaci majetku
  7. Zadání organizace výběrového řízení na rekonstrukci domu č.p. 44 – ING. System s.r.o.
  8. Návrh na předání lesního pozemku od Lesy ČR do majetku obcí zapojených do Společnosti pro lesní hospodaření Náměšť nad Oslavou
  9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu – E.ON, s.r.o. ZMES Třebíč, el. přípojka p. Klíma Milan
  10. Informace:

   11. Diskuze

 

 

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

 

 

……………………………………
Havlíček Antonín
Naloučany, starosta