Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 14.1.2012 v 16:30

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 08. 01. 2012

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: sobota 14.1.2012 v 16:30 hod

Místo: zasedací místnost OÚ Naloučany, KD Naloučany č.p. 29

 Program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
  3. Plán činností na rok 2012
  4. Obsah dotačního titulu POV Vysočina 2012 – stanovení obsahu dotace
  5. Dlouhodobý pronájem KD v roce 2012, p. Korchan
  6. Kácení dřevin rostoucích mimo les na parcelách č. 7778/1 dle KN, v k.ú. Naloučany a parcelách č. 776, 777/1, 777/2, 778/1 a 778/2 dle PK v k.ú. Naloučany- stanovení způsobu a podmínek kácení
  7. Životní jubilea občanů obce, narození dítěte – dary, konkrétní podmínky
  8. Informace:

       9.Diskuze

 

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

 

……………………………………

Havlíček Antonín

Obec Naloučany, starosta