Nejdůležitější předpisy

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Obec, Vydáno dne: 19. 11. 2009

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Naloučany jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ.


Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami a nařízeními obce Naloučany. Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách: Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva: www.vlada.cz