Obecně závazné vyhlášky obce Naloučany

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Obec, Vydáno dne: 05. 11. 2009

Aktuálně platné obecně závazné vyhlášky obce Naloučany

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2019

o systému shromažďování, sběru , přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů
 Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2019

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2019

o místním poplatku ze psů
 Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2016

o stanovení podmínek pro pořádání, průběhu a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podnikův rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku
 Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2016

o nočním klidu
 Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2015

o zákazu podomního prodeje