Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Obec, Vydáno dne: 04. 11. 2009

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.1) Oficiální název

·  Obec Naloučany

·  Identifikační číslo základní územní jednotky: 550779


2) Důvod a způsob založení

·  Obec je zřízena ústavním zákonem č. 1/1993 Sb. a zákonem č. 128/2000 Sb. "O obcích".

 

3) Organizační struktura

·  Podrobně na stránce zastupitelstva


4) Kontaktní spojení

·  Obecní úřad Naloučany

·  Naloučany č.p. 29, PSČ 675 71

·  tel.: +420 568 627 824

·  e-mail: naloucany(zavináč)naloucany.cz

·  web: http://www.naloucany.cz

·  ID datové schránky: pvxa9ym


5) Případné platby můžete poukázat:

·  v hotovosti do pokladny OÚ v místě

·  Naloučany č.p. 29, PSČ 675 71

·  na bankovní účet: ČSOB - č. ú. 282262059/0300

 

6) IČ:

·  00378208

 

7) DIČ:

·  Obec Naloučany není plátcem DPH

 

8) Rozpočty obce v tomto a předchozích rocích:

·  Návrh rozpočtu na rok 2010 je zde

·  Návrh rozpočtu na rok 2011 je zde

·  Návrh rozpočtu na rok 2012 je zde

·  Návrh rozpočtu na rok 2013 je zde

·  Návrh rozpočtu na rok 2014 je zde

·  Návrh rozpočtu na rok 2015 je zde

·  Návrh rozpočtu na rok 2016 je zde

·  Návrh rozpočtu na rok 2017 je zde

Rok 2017:

Rok 2018:

Rok 2019:

Rok 2020:

Rok 2021:

Rok 2022:

Rok 2023:

 

V listinné podobě jsou dokumenty dostupné na obecním úřadě.


9) Žádost o informace:

·  písemným dotazem na adresu OÚ Naloučany

·  elektronicky na adresu naloucany@naloucany.cz

·  ústním dotazem v místě


10) Příjem žádostí, stížností a dalších podání:

·  písemným dotazem na adresu OÚ Naloučany

·  elektronicky na adresu naloucany(zavináč)naloucany.cz

·  ústním dotazem v místě


11) Opravné prostředky:

·  Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným Obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

 

12) Formuláře:

·  Formuláře je možné si vyzvednout na pověřeném úřadě - MÚ Náměšť nad Oslavou.


13) Návody na řešení nejrůznějších životních situací:

·  Řešení životních situací se věnuje celá sekce Portálu veřejné správy.

·  Pomoc obětem trestné činnosti (pdf, 338 kB).

·  Základní informace pro případ radiační havárie (pdf, 1400 kB)

 

14) Nejdůležitější předpisy:

·  Nejdůležitější předpisy

·  zákon č. 128/2000 Sb.

·  Územní plán

·  vyhlášky obce

 

15) Sazebník úhrad za poskytování informací:

·  Nebyl stanoven

 

16) Licenční smlouvy:

·  Nejsou zveřejněny


17) Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.:

·  Nejsou zveřejněny

 

18) Pověřenec pro ochranu osobních údajů Obce Naloučany:

Ing. Alena Řezáčová, referent správy osobních údajů
Město Náměšť nad Oslavou
Masarykovo nám. 104
675 71 Náměšť nad Oslavou
e-mail: rezacova@mesto-namest.cz
tel: 568 619 157
ID DS: s72bqcj